Szczepienia zalecane dla seniorów

Znaczna większość z nas została zaszczepiona na choroby zakaźne w dzieciństwie. Jednak odporność na niektóre choroby z czasem maleje. Dlatego warto, aby osoby dorosłe także się szczepiły – zwłaszcza seniorzy, u których infekcje mają często cięższy przebieg.

Osobom powyżej 60. roku życia zaleca się szczepienia na grypę. Grypa jest jedną z najpowszechniej występujących chorób, a nieleczona bądź leczona nieodpowiednio może być naprawdę groźna. Wprawdzie zachorowalność w tej grupie wiekowej nie jest szczególnie wysoka, lecz występuje tu większe ryzyko powikłań niż u osób w młodszym wieku. Ze względów epidemiologicznych szczepienia są szczególnie wskazane w przypadku osób mających kontakt z małymi dziećmi (także jako członkowie rodziny), a także przebywających w placówkach leczenia uzdrowiskowego bądź opieki całodobowej (domy spokojnej starości, domy pomocy społecznej) ze względu na łatwość rozprzestrzeniania się wirusa.

Szczepienia przeciw grypie najlepiej wykonywać co roku przed sezonem grypowym. Wirusy tej choroby łatwo ulegają mutacji, więc WHO co roku określa, która linia wirusa z największym prawdopodobieństwem będzie odpowiedzialna za zachorowania w najbliższym sezonie. Do tej linii dobiera się szczepionkę. W niektórych miejscowościach organizuje się programy bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla seniorów. Warto więc się zorientować, czy możemy skorzystać z takiej możliwości.

Kolejne choroby, przeciwko którym warto się zaszczepić, to krztusiec, błonica i tężec. W Polsce od kilku lat dostępne są szczepionki dTpa przeciwko tym trzem chorobom, przeznaczone wyłącznie do szczepień przypominających u starszych dzieci, młodzieży i dorosłych. Ważne jest, że nawet jeśli byliśmy szczepieni w dzieciństwie, odporność na te choroby maleje z biegiem lat.

Należy tu zwrócić szczególną uwagę na sytuację epidemiologiczną dotyczącą krztuśca. Oficjalnie co roku odnotowuje się kilka tysięcy przypadków krztuśca wśród młodzieży i dorosłych. Jednak znaczna liczba przypadków pozostaje nieodnotowana i niezdiagnozowana. Zdarza się, że chory nawet nie zgłasza się do lekarza, bo myśli, że ma do czynienia jedynie z cięższym przeziębieniem.

Jeśli chodzi o tężec, najbardziej narażone na zakażenie są osoby pracujące w rolnictwie lub ogrodnictwie bądź mające kontakt ze zwierzętami. Szczepienia na tężec są obowiązkowe, lecz osoby starsze mogły jeszcze nie być objęte pełnym ich cyklem, więc u nich występuje szczególnie wysokie ryzyko.

Zaleca się także rutynowe stosowanie szczepionki przeciwko zakażeniom pneumokokowym u osób powyżej 65. roku życia. Szczepienie powinno być powtarzane co 5 lat. Jest to istotne, gdyż zakażenia pneumokokami są częstą przyczyną zapalenia płuc, które u osób starszych nieraz prowadzi do groźnych powikłań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *