Polacy gorzej oceniają swoje zdrowie

Trzecia edycja Narodowego Testu Zdrowia Polaków to największe obecnie przedsięwzięcie tego typu w Internecie, poświęcone badaniu stanu zdrowia Polaków. W tegorocznej edycji, na pytania dotyczące chorobowości, profilaktyki zdrowotnej, stylu życia czy dostępu i korzystania z opieki medycznej odpowiedzi udzieliło niemal 230 tys. respondentów. Obecne wyniki zestawione zostały z danymi z dwóch poprzednich edycji, tym samym dając możliwość obserwowania prozdrowotnych zachowań Polaków przed pandemią Covid-19 i w jej trakcie. Narodowy Test Zdrowia ma również na celu edukację zdrowotną. Tegoroczne wyniki pokazują, że aż 36% ankietowanych, którzy wzięli udział w przynajmniej jednym z poprzednich badań, wdrożyło konkretne działania w celu poprawy swojego stanu zdrowia.

Na potrzeby badania stworzono Indeks Zdrowia, współczynnik przyjmujący wartości od 0 do 100%, wskazujący, w jakim stopniu udzielone odpowiedzi pokrywają się z rekomendacjami lekarzy i ekspertów. Wyniki tegorocznej edycji wyraźnie pokazują, iż choć Średni Indeks Zdrowia nieznacznie wzrósł (o 0,4 pp.) w porównaniu do roku poprzedniego, to jednak wciąż nie powrócił on do poziomu sprzed pandemii (61,9%). Obecne 55,1% wskazuje, że Polacy niechętnie stosują się do zaleceń odnośnie profilaktyki chorób i zdrowego stylu życia. Jest to tym bardziej alarmujące, gdy zestawimy to z danymi GUS mówiącymi, że oczekiwana długość życia w Polsce w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. skróciła się o 1,5 roku, do ok. 77 lat.

Ankietowani swój stan fizyczny i psychiczny ocenili najniżej od 3 lat. Tylko 56% mężczyzn i 49% kobiet ocenia swoje zdrowie fizyczne dobrze lub bardzo dobrze. Osób określających swoją sytuację jako złą lub bardzo złą jest natomiast więcej o 2 pp. w każdej grupie. Więcej ludzi również zaczyna dostrzegać problemy ze stanem psychicznym. Aż 12% Polaków uważa, że porównując się do swoich rówieśników, mentalnie znajdują się w sytuacji złej lub wręcz bardzo złej. Tutaj szczególnie niepokojące są dane dotyczące osób w wieku 18-24 lata, młodych dorosłych. Jest to grupa wiekowa najgorzej oceniająca swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, w związku z czym, najgorzej wypadająca w Średnim Indeksie Zdrowia (51,2%).

Raport pokazuje, że po chwilowej poprawie diety, wywołanej pandemią, w tym roku Polacy powrócili do wcześniejszych nawyków. Jemy więcej fast foodów, 13% Polaków pije napoje słodzone codziennie, a coraz więcej osób sięga po napoje energetyczne (33%). Pozytywną zmianą jest natomiast tendencja odchodzenia od czerwonego mięsa. Wśród 26% osób wybierających posiłki mięsne, 15% z nich deklaruje kompletne wyeliminowanie jego czerwonej odmiany z diety.

Pomimo iż 26% ankietowanych udało się rzucić palenie, to odsetek czynnych palaczy wszystkich wyrobów tytoniowych wzrósł o 3 pp. i wynosi obecnie 30%, z czego 22% określa siebie mianem nałogowych. Dodatkowo niepokojące jest, iż 53% Polaków nie uprawia żadnego sportu (wzrost o 6%), a 12% przyznaje, że nawet nie spaceruje.

Luzowanie pandemicznych obostrzeń pozytywnie wpłynęło na ilość wykonanych badań profilaktycznych, pomimo tego, że wciąż wielu Polaków nie robi tego regularnie. Dla 51% osób chorujących przewlekle istotnym elementem ograniczającym im dostęp do usług i produktów medycznych jest wykluczenie finansowe, dodatkowo jeszcze pogłębione przez pandemię.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *