Szczepienia dla podróżujących

Zanim wyruszymy w wymarzoną podróż, musimy się do niej dobrze przygotować. Dotyczy to szczególnie odległych zakątków globu. Wycieczki do miejsc w rejony tropikalne lub tam, gdzie warunki sanitarne pozostawiają wiele do życzenia wiążą się z ryzykiem zakażenia przez „egzotyczne” drobnoustroje bądź zachorowania na jakąś rzadko występującą w Polsce chorobę. Aby się przed tym zabezpieczyć, należy zaszczepić się przed podróżą.

Szczepienia ochronne przed zagranicznymi wyjazdami są bezpieczną oraz skuteczną metodą zabezpieczenia przed chorobami zakaźnymi. Szczepionki bowiem wykorzystują naturalne zdolności obronne organizmu, zapewniając mu długotrwałą, często wieloletnią odporność.

Obowiązkowe szczepienia dla podróżujących chronią nas przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi oraz chorobami wymagającymi terapii szpitalnej. Pamiętajmy, że w m.in. krajach trzeciego świata opieka medyczna i szpitalna odbiega od europejskich standardów.

Szczepienia dla podróżujących

Szczepienia obowiązkowe dla podróżujących

Zanim potencjalnemu turyście poda się serię szczepionek przeprowadza się z nim wywiad, dotyczący ewentualnych alergii, jego aktualnego stanu zdrowia (choroba, np. grypa uniemożliwia podania dawki szczepionki), dotychczasowego uodpornienia turysty (wcześniejszych szczepionek), wieku, ciąży lub karmienia piersią, zaburzeń odporności. Wybór szczepionek obowiązkowych zależy od rejonu, do którego planujemy podróż, charakteru wycieczki oraz podejmowanych podczas niej aktywności. Szczepionki można podać domięśniowo, podskórnie lub doustnie.

Najczęściej stosowanymi szczepionkami przed dalekim wyjazdem poza granice Polski są szczepienia przeciw: cholerze, durowi brzusznemu, japońskiemu i kleszczowemu zapaleniu mózgu, meningokokom, tężcowi i błonicy, WZW typu A i B, wściekliźnie, żółtej gorączce, odrze. Obecnie obowiązkowymi szczepionkami dla podróżujących są iniekcje przeciw żółtej gorączce (febrze) i meningokokom.

Zakres szczepień zalecanych przebiega indywidualnie, w czasie konsultacji w poradni medycyny podróży. Dokumentem, który potwierdza przeprowadzenie szczepienia jest Międzynarodowa Książeczka Szczepień.

Cel szczepień

Jeśli zrezygnujemy z zalecanych szczepień przed wyjazdem w tropiki, to nie będziemy obarczeni żadnymi konsekwencjami prawnymi. Będzie się to jednak wiązało z mniejszym bezpieczeństwem w czasie naszej podróży, co może skutkować wcześniejszym niż planowany powrotem do kraju oraz wysokimi kosztami przerwania wycieczki, a w najgorszym wypadku – dłuższym wyłączeniem z życia zawodowego i osobistego, a także trwałymi powikłaniami po chorobie.

Pamiętajmy, że szczepienia obowiązkowe dają ochronę przede wszystkim mieszkańcom objętych nimi krajów, zaś zdrowie przybywającego do nich turysty – szczepienia zalecane.

Na wykształcenie odporności po takim szczepieniu potrzeba kilkunastu dni, czasem nawet należy podać kilka dawek. Zanim udamy się na egzotyczną wycieczkę, należy najpóźniej na 6-8 tygodni przed takim wypadem udać się do poradni medycyny podróży w celu przyjęcia szczepionek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.