Wyjazd do sanatorium – formalności, przepisy

Kasia Bialasiewicz/bigstockphoto.com

Kasia Bialasiewicz/bigstockphoto.com

W przypadku przewlekłych problemów ze zdrowiem możesz się starać o wyjazd do sanatorium. Trzeba jednak pamiętać, że formalności trwają dość długo. Średni czas oczekiwania to półtora roku, ale w niektórych województwach może on trwać nawet dwa lata. Jak wygląda krok po kroku cała procedura?

Leczenie w sanatorium to uzupełnienie i kontynuacja leczenia szpitalnego lub specjalistycznego; czasem może też mieć charakter profilaktyczny. Wyjazd w dużej mierze finansowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale część kosztów musi pokryć sam chory. Dotyczy to głównie przejazdów i kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia (chory płaci za nie w niepełnym wymiarze, a jeśli został skierowany na szpitalne leczenie uzdrowiskowe – wtedy za całość płaci NFZ).

Aby móc wyjechać do sanatorium, niezbędne jest skierowanie od lekarza (podstawowej opieki medycznej, ubezpieczenia zdrowotnego lub zatrudnionego w szpitalu). Pod uwagę brany jest aktualny stan pacjenta oraz prognozowana możliwość jego poprawy przez leczenie uzdrowiskowe.

Skierowanie jest przesyłane przez lekarza lub samego pacjenta do wojewódzkiego oddziału NFZ. Następnie specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej wydaje opinię: stwierdza, że istnieją przeciwwskazania lub nie ma potrzeby leczenia w sanatorium (pacjent otrzyma taką informację na piśmie) albo potwierdza zasadność skierowania i wskazuje miejsce i rodzaj leczenia. Od decyzji nie ma odwołania, jest ona ostateczna. Oddział ma 30 dni na jej wydanie.

Skierowanie jest akceptowane przez NFZ, jeśli istnieje zasadność tego typu leczenia, a w odpowiednich zakładach są wolne miejsce, przewidziane w umowie, która jest z nimi zawarta. Dokument potwierdzający zgodę na leczenie uzdrowiskowe zawiera informacje o:

  • rodzaju i trybie leczenia uzdrowiskowego;
  • miejscu, w którym będzie się ono odbywać,
  • dacie rozpoczęcia leczenia, a jeśli dotyczy to leczenia sanatoryjnego o charakterze stacjonarnym – czasie trwania,
  • okresie leczenia.

Kolejny krok to czekanie na wezwanie do wyjazdu. Skierowanie jest ważne 18 miesięcy. Jeśli w tym czasie pacjent nie rozpoczął leczenia, NFZ powiadamia go o utracie ważności skierowania na 14 dni od upłynięcia tego terminu. Oddziały wojewódzkie posiadają listę osób, które oczekują na potwierdzenie swojego skierowania. Pacjent ma więc możliwość sprawdzić, na której pozycji na liście się znajduje. Na powiadomienie o wyjeździe możemy czekać nawet kilka miesięcy. Pacjent otrzymuje skierowanie nie później niż 14 dni przed początkiem swojego turnusu. Może on trwać 21 lub 28 dni. Można na ten czas wziąć z  pracy urlop wypoczynkowy (jeśli trwa on dłużej niż możliwe wolne, należy poprosić pracodawcę o urlop bezpłatny). W przypadku, gdy wyjazd w danym czasie jest niemożliwy, trzeba powiadomić o tym NFZ i ustalić nowy termin. Jeśli otrzymujemy skierowanie na uzdrowiskowe leczenie szpitalne, przysługuje nam na ten czas zwolnienie lekarskie.

Jakie dokumenty należy wziąć ze sobą do sanatorium? Trzeba pamiętać o zabraniu następujących rzeczy:

  • dowód tożsamości,
  • potwierdzenie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym,
  • skierowanie wraz z potwierdzeniem od wojewódzkiego oddziału NFZ,
  • dokumentacja medyczna (aktualne badania, wyniki, konsultacje specjalistyczne, wypisy ze szpitala).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.