Co dla pacjentów oznacza „Pakiet onkologiczny”?

Pakiet onkologiczny to potoczna nazwa szczególnych aktów prawnych, które mają na celu wprowadzenie szybkiej terapii onkologicznej. Nie jest to program zdrowotny w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku („O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), jest on jednak przeznaczony dla wszystkich pacjentów, u których lekarze prowadzący podejrzewają bądź stwierdzą nowotwór złośliwy.

W ramach pakietu onkologicznego, wprowadzonego 1 stycznia 2015 r. przez Ministerstwo Zdrowia, powstanie odrębna kategoria pacjentów, którzy oczekują na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie z zakresu onkologii. Pierwszym krokiem do diagnostyki, a następnie leczenia w ramach pakietu onkologicznego jest zgłoszenie się pacjenta do lekarza POZ (podstawowej opieki zdrowotnej), który zleci niezbędne badania. Na ich podstawie skieruje on chorego do onkologa, wystawiając pacjentowi kartę diagnostyki oraz leczenia onkologicznego.

Pakiet onkologiczny

Pacjenci onkologiczni wymagają szczególnej opieki, a czas w ich przypadku ma ogromne znaczenie. To czy osoba chora na nowotwór złośliwy przeżyje zależy głównie od tego czy rak zostanie wcześnie wykryty oraz od szybkiego podjęcia leczenia. Wprowadzenie zatem szybkiej terapii onkologicznej ma pozwolić od teraz na sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta cierpiącego na raka przez kolejne etapy diagnostyki oraz leczenia. Należy pamiętać o tym, że do udziału w pakiecie onkologicznym nie kwalifikuje ani NFZ, ani Ministerstwo Zdrowia, lecz sam lekarz prowadzący. Kartę diagnostyki oraz leczenia onkologicznego może wydać lekarz z poradni ambulatoryjnej lub szpitala (warunkiem jest potwierdzenie diagnozy). Tego rodzaju kartę mogą otrzymać też pacjenci cierpiący na chorobą nowotworową, którzy rozpoczęli leczenie jeszcze przed 1 stycznia 2015 r.

Jakie efekty mają przynieść zmiany wprowadzone przez pakiet?

  • zapewnienie pacjentom z nowotworami złośliwymi kompleksowej opieki na każdym etapie leczenia i szybkiej diagnostyki,
  • poprawienie dostępności diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych,
  • usystematyzowanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego dzięki wprowadzeniu karty diagnostyki oraz leczenia onkologicznego, a także wyznaczeniu maksymalnych terminów na realizację kolejnych etapów leczenia,
  • zniesienie limitów na diagnostykę,
  • obniżenie kosztów leczenia (wykrycie choroby we wczesnym stadium),
  • zmniejszenie śmiertelności pacjentów onkologicznych,
  • uporządkowanie procesu diagnostyki i leczenia pacjenta,
  • skrócenie kolejek dla pacjentów z podejrzeniem raka.

Co jest istotne, czas oczekiwania pozostałych pacjentów na wykonanie świadczeń specjalistycznych nie wydłuży się, gdyż zmiany będą dotyczyły tylko pacjentów onkologicznych, widniejących na osobnej liście oczekujących na nielimitowane świadczenia.

Niestety lekarze z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej są sceptycznie nastawieni do tej „rewolucji”, przypominając, iż stan polskiej służby zdrowia jest krytyczny: zbyt mało mamy lekarzy, dużo zaś problemów z dostępnością do specjalistycznego sprzętu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.