Profilaktyczne badania stanu słuchu

Wzrok i słuch to zmysły, które kiedy zawodzą, znacznie utrudniają funkcjonowanie w społeczeństwie. Niestety, szczególnie wraz z wiekiem, oba te zmysły osłabiają się. Dlatego tak ważne jest wykonywanie profilaktycznych badań, polegających na odpowiednich testach, które oceniają zdolność np. słyszenia dźwięków.

Istnieje wiele przyczyn całkowitej lub częściowej utraty słuchu. Jeśli nie jest to związane z wiekiem, bardzo ważny jest czas, który upłynął od wystąpienia czynnika uszkadzającego słuch do postawienia rozpoznania. Gdy tylko zauważymy pogorszenie się naszego słuchu, musimy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Testy sluchu

fot. Wavebreak Media Ltd/bigstockphoto.com

Testy badające stan naszego słuchu można podzielić na dwie, najważniejsze grupy: badania subiektywne (współpraca z pacjentem, który mówi czy słyszy dany dźwięk podczas badania) oraz obiektywne.

Testy subiektywne nie mogą być wykonywane na dzieciach czy osobach chorych psychicznie, ponieważ lekarz będzie nie będzie mógł z nimi dobrze współpracować. Najprostszym profilaktycznym obiektywnym badaniem słuchu jest test na naprzemienną mowę zwykłą i mowę szeptem. Stojąc w pewnej odległości od pacjenta lekarz zadaje mu pytania lub poleca wykonanie pewnych działań celem rozpoznania wad słuchu i ogólnej zdolności słyszenia.

Innymi, dokładniejszymi testami pogorszenia się słuchu są:

  • subiektywne tzw. próby stroikowe (próby Webera, Rinnego i Schwabacha; ocena symetrii słyszenia), podczas których do ucha oraz czaszki pacjenta przykłada się stroiki wówczas laryngolog może ocenić, czy uszkodzone jest ucho czy też elementy drogi przekazującej informacje do mózgu,
  • subiektywne badanie audiometrii tonalnej (PTA), którego wynikiem jest tzw. audiogram, czyli wykres przedstawiający próg słyszenia badanego dla danych częstotliwości dźwięku. Jest ono przeprowadzane w specjalnej, dźwiękoszczelnej kabinie, w której do ucha pacjenta za pomocą słuchawki podaje się dźwięk. Badający ocenia głośność dźwięku i wciska przycisk, gdy ten dźwięk zaczyna słyszeć. Laryngolog sporządza wykres, pozwalający na ocenę ubytków słuchu w przypadku konkretnych częstotliwości,
  • audiometria impedancyjna, która polega na wychwytywaniu drgań błony bębenkowej u badanego pod wpływem podanego do ucha dźwięku; ponadto lekarz wykonuje także pomiar odruchu z mięśnia strzemiączkowego i test trąbki słuchowej; tego rodzaju obiektywne badanie jest bardzo istotne w wykrywaniu uszkodzenia mięśnia strzemiączkowego po m.in. chorobach zapalnych ucha, urazach czaszki,
  • otoemisja akustyczna (OAE), obiektywny test przesiewowych wad słuchu u noworodków; podczas niej bada się czy ucho dziecka sprawnie przewodzi dźwięki („podaje się” sygnał do ucha, a następnie wychwytuje czułym mikrofonem wygenerowany „w odpowiedzi” dźwięk).

Kiedy profilaktycznie badać słuch? Przynajmniej raz w roku. W celu badania koniecznie zgłośmy się do lekarza, jeśli permanentnie boli nas głowa, mamy szumy w uszach lub podejrzewamy u siebie niedosłuch. Wcześnie wykryta przyczyna pogorszenia się słuchu zapobiegnie ewentualnym chorobom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *