Badanie OB

Poza standardową morfologią krwi, lekarz kierując na badania, zleca także wykonanie pomiaru OB, czyli opadu Biernackiego. To badanie, które pokazuje z jaką szybkością czerwone krwinki opadają w osoczu w ciągu jednej godziny. Odbiegające od normy wyniki badania mogą sugerować, że w organizmie dochodzi do zmian patologicznych.

OB

Ustalona norma OB to:

  • kobiety: 6-11 mm, po 50 roku życia 6-30 mm
  • mężczyźni 3-8 mm, po 50 roku życia 3-20 mm

 

Jeśli badanie wykazuje nieprawidłowe OB, zazwyczaj jest ono zawyżone, a nie zaniżone (zaniżone to objaw normalny np. przy alergii). Podwyższone OB przeważnie sugeruje rozwijający się stan zapalny w organizmie. W przypadku kobiet wynika ono także z uwarunkowań fizjologicznych. Wyższe niż wskazuje norma wyniki występują u kobiet w ciąży, połogu lub które właśnie miesiączkują.

Podwyższone wyniki OB należy więc odczytywać w porównaniu z innymi badaniami krwi lub w kontekście dalszej diagnostyki. Może się też zdarzyć tak, że wyższe OB nie zawsze oznacza chorobę i bez towarzyszących mu objawów nie jest wystarczającym czynnikiem do postawienia diagnozy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.