Badania profilaktyczne

Badanie OB

Poza standardową morfologią krwi, lekarz kierując na badania, zleca także wykonanie pomiaru OB, czyli opadu Biernackiego. To badanie, które pokazuje z jaką szybkością czerwone krwinki opadają w osoczu
Czytaj dalej